KIK lasteaia ja põhikooli õppekäikude toetus 2022

4.aprillil avas KIK ehk Keskkonnainvesteeringute Keskus haridusasutustele suunatud taotlusvooru. Võimalus on taotleda toetust lasteaedade ja põhikoolide õppekäikudeks.

Meie retked on leitavad meie kodulehelt www.loodusring.ee ja keskkonnahariduse leheltJa alati on võimalus koostada retk vastavalt teie soovidele.

KIK LASTEAIA JA PÕHIKOOLI ÕPPEKÄIKUDE TOETUSED (keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm)

  • KIK toetab põhikooli klassi ja lasteaia koolieelikute rühma osalemist loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja -kasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammides, kus õppija osaleb õppeprotsessis aktiivsetes (kogemuslikes, tegevuslikes, uurimuslikes, avastuslikes jne) tegevustes.
  • Taotluse saab esitada haridusasutus või selle pidaja.
  • Toetuse suuruseks on 200 eurot ühe rühma, klassi või õpigrupi kohta ning seda saab kasutada aktiivõppeprogrammi ja transpordi rahastamiseks. 
  • Toetust saab esitada E-toetuste keskkonnas
  • Taotlusi saab esitada 29. aprillini 2022

7.aprilli kell 15-17 toimub Teamsi vahendusel infopäev, et tutvustada taotlemise tingimusi. Vajalik registreerimine siin.

Täpsem info taotlemise kohta leiab KIK lehelt