KIK avab 1.aprillist õppekäikude taotlusvooru

 

1.aprillil avab KIK ehk Keskkonnainvesteeringute Keskus haridusasutustele suunatud taotlusvooru. Võimalus on taotleda toetust lasteaedade ja põhikoolide õppekäikudeks.

Meie retked on leitavad meie kodulehelt www.loodusring.ee ja keskkonnahariduse lehelt. Ja alati on võimalus koostada retk vastavalt teie soovidele.

KIK LASTEAIA JA PÕHIKOOLI ÕPPEKÄIKUDE TOETUSED (keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm)

  • KIK toetab põhikooli klassi ja lasteaia koolieelikute rühma osalemist loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja -kasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammides, kus õppija osaleb õppeprotsessis aktiivsetes (kogemuslikes, tegevuslikes, uurimuslikes, avastuslikes jne) tegevustes.
  • Taotluse saab esitada haridusasutus või selle pidaja.
  • Toetuse suuruseks on kuni 250 eurot ühe rühma, klassi või õpigrupi kohta ning seda saab kasutada aktiivõppeprogrammi ja transpordi rahastamiseks. 
  • Toetust saab esitada E-toetuste keskkonnas
  • Taotlusi saab esitada 3. maini 2021 

8.aprilli kell 15 toimub taotluse tutvustamiseks infotund. 

Täpsem info taotlemise kohta leiab KIK lehelt