Elamused Keila-Joal

Foto: Eleri Inno

Keila juga kuulub Eesti suuremate ja ilusamate jugade hulka ning on imetlemisväärne eriti kevadisel ajal. Uuesti saab korda ka uhke lossihoone jõe kõrgel kaldal.
Läheme uurime, mis üldse on juga, teeme juttu vee-elanikest ja hüdroenergia kasutamisest. Põnevust annavad juurde rippsillad. Liigirikkas pargis teeme tutvust taimedega ning soovi korral saame linnulaulu saatel pidada ka mõnusa pikniku.

Kestus: programm 3 tundi, lisandub bussisõidu aeg (koos bussisõiduga Tallinnast 4 tundi)
Sihtrühm: programmi saab kohandada vastavalt kooliastmele 
Lisainfo: riietus vastavalt ilmale, kaasa võiks võtta võileivad ja joogid. 
Grupi suurus: maksimaalne grupi suurus 30
Hind: 130 eurot grupp (lisandub bussisõit)
Toimumise aeg: kevad, suvi, sügis
Sihtrühm: lasteaed, 1.-3.klass, 4.-6. klass II kooliaste 
Keel: eesti ja vene keeles.
Metoodilised võtted: vaatlus, avastusõpe, loodushäälte kuulamine, arutelu.

Õpperetke eesmärk: 

 • õpilane mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma ning väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses
 • tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat
 • mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest
 • tunneb kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust
 • tutvub aastaajaliste muutustega looduses
 • liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast
 • teeb lihtsamaid loodusvaatlusi
 • iseloomustab vett kui elukeskkonda
 • teab mõisteid- jõgi, juga, park
 • teab, kuidas veejõudu energia saamiseks kasutatakse
 • teadvustab veekogude tähtsust, kasutamist ja kaitse vajadust
 • oskab väärtustada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviis

Vastavus õppekavadega: sobib loodusõpetuse ainekavaga ja põhikooli riikliku õppekavaga (lisa 4 ja 13). Programmis on arvestatud I ja II kooliastme ning lasteaia alushariduse riikliku õppekavaga, valdkond „Mina ja keskkond“, looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele. 


Küsi pakkumist info@loodusring.ee

 

Tellimine:
MTÜ Loodusring
Telefon 607 0045
info@loodusring.ee
www.loodusring.ee