Õppefilm "Kalandusest ja kalurikutsest"

Foto: Eleri Inno

Õppefilm "Kalandusest ja kalurikutsest"

Kalanduse teabekeskuse algatusel on valminud Eesti kalandust tutvustav õppefilm "Kalandusest ja kalurikutsest". Film on suunatud vanemale põhikooliastmele (7.–9. klass), üldhariduskoolide loodusainete õpetajatele ja huvijuhtidele, kõigile kalandushuvilistele.  

Koondteave fimist on leitav lingilt Õppefilm "Kalandusest ja kalurikutsest" (Kalanduse teabekeskus, 2020).


- Kes on kalur, kes kalamees? Mis on levinuimad püügivahendid? Mis kala kõige rohkem püütakse?
Kuidas toimub traalpüük?  Miks on vesiviljelus oluline? -

Vaata filmi ja saad teada! Valikvastustega küsimused võimaldavad värskeid teadmisi kohe ka proovile panna.


Täispikk film "Kalandusest ja kalurikutsest" on kestusega 30 minutit.

Filmi on võimalik jälgida lühiklippidena nelja alateemana:

Teema 1 – Kalur või kalamees?
Teema 2 – Peamised kalapüügivahendid
Teema 3 – Vesiviljelus
Teema 4 – Kala väärindamine

Režissöör Ove Musting, tootja Downtown Pictures OÜ

Filmist saadud teadmisi saab hõlpsalt proovile panna kalandusteemalises mälumängus, teave lingil:

Virtuaalne mälumäng "Tunne Eesti kalandust!" (Kalanduse teabekeskus, 2020).

Head vaatamist ja osalemist!

Info saadud Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi kalanduse teabekeskuselt