Vooremaa – Kalevipoja lood ja Jääaja keskus

Sõnastik: 

Eleri Inno

Läbi Kõrvemaa metsade sõidame Vooremaale, kus teeme tutvust huvitava Jääaja keskusega. Saame teada, kuidas on vaheldunud  jääajad ning kuidas liustikud on vorminud meie maastikku, kuidas on vaheldunud ökosüsteemid vastavalt kliimamuutustele.
Naudime avaraid vaateid Saadjärve ääres, Raigastvere vaatetornist ning Laiuse mäelt. Soliidsena mõjub Kuremaa loss,  huvitavat hakkab silma ka Luua mõisapargis.

Kestus: programm 5 tundi, lisandub bussisõidu aeg (koos bussisõiduga Tallinnast 9 tundi)
Sihtrühm: programmi saab kohandada vastavalt kooliastmele 
Lisainfo: riietus vastavalt ilmale, kaasa võiks võtta võileivad ja joogid. Võimalus tellida ka toitlustus.
Grupi suurus: maksimaalne grupi suurus 30
Hind: 150 eurot grupp (lisandub bussisõit)
Lisatasu: Jääaja Keskuse külastus
Toimumise aeg: kevad, suvi, sügis.
Sihtrühm: 4.-6. klass II kooliaste, 7.-9.klass III kooliaste
Keel: eesti ja vene keeles.
Metoodilised võtted: vaatlus, vestlus, avastusõpe, arutelu. 

Õpperetke eesmärk: 

  • õpilane mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma ning väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses
  • oskab kirjeldada Eesti pinnavorme ja nende kujunemist
  • iseloomustab mandrijää tegevust pinnamoe kujundajana
  • teab pinnavormiga seotuid mõisteid - voor, küngas, org, nõgu, mägi, moreen
  • oskab väärtustada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi

Vastavus õppekavadega: sobib loodusõpetuse ainekavaga ja põhikooli riikliku õppekavaga (lisa 4 ja 13). 


Küsi pakkumist info@loodusring.ee


Tellimine:
MTÜ Loodusring
Telefon 607 0045
info@loodusring.ee