Tallinna lähirandades

Foto: Eleri Inno

Oleme mereriik ja seetõttu on meid meelitamas avarad merevaated. Kääruline rannajoon ja vahelduvad maastikud pakuvad igal teekäänakul midagi omapärast.
Õppereisi vältel jalutame kõrgel Rannamõisa pangal, kus avaneb vaade Kakumäe poolsaarele ja Tallinnale. Silma hakkab, kuivõrd erineb taimestik panga peal ja panga all. Loopealsetel näeme toredaid kadastikke. Suurupi poolsaarel on säilinud osa Peeter Suure merekindluse rajatisi.
Türisalus on pangal kõrgust juba 30 meetrit ning omajagu põnevust lisab rohelusse peituv astmeline joastik. Keila-Joa liigirikas park pakub toreda jalutuskäigu linnulaulu, rippsildade ja joamühinaga, siin võib ka mõnusa pikniku pidada.
Valgusküllased männikud juhatavad meid merre ulatuvale Lohusalu poolsaarele, Laulasmaa ootab meid liivaranna ja rannaroosidega. Lausa trepiastmeid mööda on mere poole tõttamas kitsuke Treppoja.

Kestus: programm 4 tundi, lisandub bussisõidu aeg (koos bussisõiduga Tallinnast 7 tundi)
Sihtrühm: programmi saab kohandada vastavalt kooliastmele 
Lisainfo: riietus vastavalt ilmale, kaasa võiks võtta võileivad ja joogid. 
Grupi suurus: maksimaalne grupi suurus 30
Hind: 150 eurot grupp (lisandub bussisõit)
Toimumise aeg: kevad, suvi, sügis
Sihtrühm: 4.-6. klass II kooliaste, 7.-9.klass III kooliaste, gümnaasium
Keel: eesti ja vene keeles.
Metoodilised võtted: vaatlus, vestlus, avastusõpe, loodushäälte kuulamine, arutelu. 

Õpperetke eesmärk: 

  • õpilane mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma ning väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses
  • oskab iseloomustada Läänemerd ja riimveekogu elustiku eripära 
  • oskab kirjeldada põhjavee kujunemist ja liikumist
  • iseloomustab vett kui elukeskkonda
  • teab mõisteid- poolsaar, pankrannik, riimvesi, valgala, loopealne, juga
  • selgitab Läänemere reostumise põhjusi ja kaitsmise võimalusi
  • teab, mis on Põhja-Eesti klint
  • tunneb erinevaid kooslusi panga peal ja pangametsas
  • oskab väärtustada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi

 

Vastavus õppekavadega: sobib loodusõpetuse ainekavaga ja põhikooli riikliku õppekavaga (lisa 4 ja 13). 

Programmis on arvestatud II ja III kooliastme ning gümnaasiumi õpipädevustega ning kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist


Küsi pakkumist info@loodusring.ee

Tellimine:
MTÜ Loodusring
Telefon 607 0045
info@loodusring.ee
www.loodusring.ee