Metsamuinaslood

Oksaonu on üks tore oksapoiss, kelle kodu on metsas. Ta teab ja tunneb sealseid radu, tema ülesandeks on metsas korda pidada. Tal on terve mets sõpru täis, kellel igaühel on metsas oma ülesanne täita. Lähemegi oma retkel ta sõpradele külla. Räägime lugusid, mõistatame, lahendame ülesandeid ja mängime.

Kestus orienteeruvalt 2 tundi
Võimalus teha peale retke piknik.

Sihtrühm: lasteaed, 1-2.klass
Teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng
               Loodusvaatlused
               Elupaigad ja kooslused

Küsi lisainfot:

MTÜ Loodusring
Telefon 607 0045
info@loodusring.ee
www.loodusring.ee