Avastame Põhja-Kõrvemaad

Jussi nõmm (Foto: Meelis Suurkaev)

 

Põhja-Kõrvemaa – Eestimaa Šveits – pakub metsade, ooside, rabade ja järvede keskel kauneid loodusvaateid ja võimalusi erineva pikkusega matkadeks.

Alustame oma matka Soodla jõe äärest ja läheme avastama sõjaväe tegevuse ja korduvate põlengute tagajärjel tekkinud Jussi nõmme, mis on täis kanarbikku ja eriti värviküllane sügisel. Jussi järvede vaheline maastik on põnev ja vaheldusrikas, kus saab ennast proovile panna oosidele tõusmise ja laskumisega. 

Järvede ääres asuval RMK lõkkeplatsil on võimalus pikniku pidada.

Retke pikkus: orienteeruvalt 7-8 km 

Kestus: programm kohapeal umbes 3,5- 4 tundi (koos bussisõiduga Tallinnast 6 tundi)

Sihtrühm: II ja III kooliaste

Lisainfo: Riietus vastavalt ilmale, jahedamal ajal riietuda kihiliselt, jalga mugavad jalanõud. Alati on hea kotti panna ka lisa sokipaar, juhuks kui jalad märjaks peaks saama. Kaasa võtta kindlasti juua ja midagi meelepärast, mida piknikul nosida. 

 

Õpperetke eesmärk: 

  • õpilane mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma ning väärtustab keskkonda hoidvat ja   keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses
  • õpilasel kujuneb huvi looduse ja selle liigirikkuse vastu
  • oskab kirjeldada Eesti pinnavorme ja nende kujunemist
  • iseloomustab mandrijää tegevust pinnamoe kujundajana
  • teab pinnavormiga seotuid mõisteid – oos, voor, mõhnad
  • teab nõmmele ja metsatüüpidele iseloomulikke liike
  • oskab väärtustada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi

Programmis on arvestatud II ja III kooliastme õpipädevustega ning kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist.

Tellimiseks ja lisainfo saamiseks võta meiega ühendust: info@loodusring.ee või tel. 607 0045